Retvedt Gård i Kråkstad - Norge
 Ligger i Ski kommune - helt sør i Akershus fylke. Produksjon: Sau/Lam - Bier/Honning - Ved
Located in Ski - far south in Akershus. Production: Sheep / Lamb - Bees / Honey - Firewood

 

Fra Sauedrifta:


Juni 2012 - nytt beite

Leking i bingen - april 2012

Parring - desember 2011
 
       
       
       


Fra Skogsdrifta:


Hogst mars 2012
     
       


 

  Tilbake til startsiden - www.retvedt.com

 

© Thore Retvedt, Retvedt Gård - 2010 - 2012 - besøk også vårt datafirma: www.retvedt.no